Ұсылатын материалдар

            Жіберу үдерісінің кезеңдерінің бірі ретінде авторлар өздерінің
материалдарының барлық келесі тармақтарға сәйкестігін тексеруі керек.
            Материалдар қабылданбауы немесе авторларға қайтарылуы мүмкін, егер олар төменде көрсетілген талаптардың кем дегенде біреуіне сәйкес келмесе.

            Материалдарды жөнелтуге дайындаудың бақылау тізімі:

Материалды жіберу үшін Жүйеге кіру немесе {$register қажет}.

Жіберу процесі кезеңдерінің бірі ретінде авторлар олардың материалының барлық келесі тармақтарға сәйкестігін тексеруі тиіс, егер олар осы талаптарға сәйкес келмесе, материалдар авторларға қайтарылуы мүмкін.

  1. Егер сіз мақаланы журналдың рецензияланған бөліміне жіберсеңіз, онда анонимділіктің барлық талаптары орындалды: автордың (лардың) есімдері және автор (лар) туралы мәліметтер еш жерде белгіленбейді (жеке файлмен жүктеледі. Осы қағидалардың 2-тармағын қараңыз); құжаттың қасиеттерінде авторлық жойылды; мақаланың атауы Saryn үшін мақала ретінде № __ үшін 202__ жыл белгіленді.
  2. Мақала бұрын еш жерде жарияланбаған, сонымен қатар кез-келген басқа журналда қарау және жариялау үшін ұсынылмаған (немесе редакторға арналған пікірлерде түсініктеме берілген).
  3. Жіберілген мақала файлы Microsoft Word немесе RTF құжат форматында ұсынылады.
  4. Мүмкіндігінше барлық жерде сілтемелер үшін DOI және толық интернет-мекенжайлары (URL) берілген.
  5. Мәтін бір жоларалық интервалмен теріледі; 12 нүктелі қаріп түйреуіші қолданылады; барлық иллюстрациялар, графиктер мен кестелер құжаттың соңында емес, мәтіннің тиісті жерінде орналасқан.
  6. Қосымша материалдар (суреттер, сызбалар, мақалалар) бекітіледі. Қолжазбаны безендіруге қойылатын талаптарды қараңыз.
  7. Автор туралы барлық мәліметтер көрсетілген екінші файл міндетті түрде болады. Авторларға арналған нұсқаулықты қараңыз.
  8. Мәтін Авторларға арналған нұсқаулықта сипатталған стилистикалық және библиографиялық талаптарға сәйкес келеді.
  9. Сілтеме аппаратының дизайны және дереккөздер тізімі/сілтемелер MLA стиліне сәйкес келеді. MLA стиліндегі дереккөздер мен анықтамалар тізімін безендіру ережелерін қараңыз.