Мақаланы рәсімдеуде қойылатын талаптар

         ФОРМАТ
         А4 пішіні
         Әріп — Times New Roman 14 кегель
         Жазу аралығы — 1,0 (бір мәнердегі абзацтар арасында интервал жоқ)
         Жиегі: 2 см (барлық жағынан)
         Бетті нөмірлеу қажет емес.

         МАҢЫЗДЫ! Мәтіндегі адамның тегі бар бірінші әріптер бөлінбейтін бос орын арқылы теріледі (Windows үшін Word бағдарламасында «Ctrl» + «Shift» + «бос орын» пернелерін бір уақытта басу; Mac OS үшін  Word бағдарламасындағы «Shift» + «Option» + «бос орын»). Негізгі мәтінде аты-жөнінің бірінші әріптері оның тегі алдында көрсетіледі.
         Мәтінде «Тақырып немесе Дәйексөз» тырнақшалары қолданылады. Егер ішкі және сыртқы тырнақшалар пайда болса, онда сыртқы «шыршалар», ішкі — «аяқтар» – «Дәйексөз “дәйексөз дәйексөзде”».

         МАҢЫЗДЫ! Мәтінде сызықшаның орташа мәні (–) қолданылады, Windows үшін Word бағдарламасындағы пернетақтаның сандық блогындағы  «Ctrl» + «-» пернелерін бір уақытта басу; Mac үшін  Word бағдарламасындағы «Option» + «-», сондай-ақ «-» сызықшасы.
         Тізімдер мен тізімдік кестелерде мәтіндік редактордың автоматты нөмірленуі қолданылмайды.
         Негізгі мәтіндегі дереккөздерге сілтемелер жақшада беріледі (дереккөз бетіндегі автордың тегі). Мысалы: (Абылхожин 54). Сілтемелерді рәсімдеу туралы толығырақ  ақпаратты References (ұсыныстар) тізімін рәсімдеу ережелерінен  қарауға болады.
         Қажетті ескертпелер мен нақтылаулар негізгі мәтінде жол үстіндегі сандармен1 көрсетіледі және дереккөздер тізімінің алдында мақаланың соңында ескертпелер түрінде рәсімделеді.
         Дәйексөздерге қажет болған жағдайда сілтеме қайта беріледі.
Екінші және кейінгі сілтемелердегі тақырыптарды (және журнал атаулары) «Оның», «Ол», «Сол жерде» және т. б. сөздік баламаларымен алмастыруға болмайды.
Дереккөздер тізімін жасау кезінде алфавиттік тәртіп қолданылады.
         Мақала мәтінінде ғалымдар мен зерттеушілердің есімдері туралы кез-келген ескерту олардың жұмысына сілтемелермен бірге жүру керек.

         ИЛЛЮСТРАЦИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР
         Инфографика, оның ішінде кестелер, сызбалар, суреттер мен формулалар мәтінде нөмірленуі керек; сызбаның үстінде немесе кесте жиегінде орналасқан сызбалар мен кестелердің тақырыптары болуы керек, ал әрбір суретте – үш тілде (қазақ, ағылшын, орыс) сызбаішілік қолтаңба болуы тиіс.
         TIFF/JPG форматындағы қосымша материалдар ретінде мақаланың авторлық түпнұсқасымен бір мезгілде сайт жүйесі арқылы жеке файлдармен электронды түрде ұсынылады. Суреттер немесе фотоматериалдар кем дегенде 300 dpi ажыратымтылығымен жоғары сапалы болуы керек. Microsoft Word-қа импортталған иллюстрацияларды, сондай-ақ олардың көшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.
         Кестелер, сызбалар, диаграммалар мен графиктер файлда Microsoft Word немесе Microsoft Excel форматында беріледі, оның ішінде графикалық материалдарды өңдеуге болатын бастапқы деректер бар.
         Ноталық мысалдар, сызбалар және т.б. арнайы мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларда жасалады. Оларды форматтағы файлдар .jpeg, .bmp, .gif түрінде бөлек жіберу керек (форматтарды қайталау.doc, .docx, .pdf, .eps – егер суретке қосымша белгілер қойылса).