Рецензенттерге арналған нұсқаулар

1. Рецензентке Ғылыми жарияланымдардың этикасын басшылыққа алу ұсынылады.
2. Рецензенттің жұмысы рецензиялау Тәртібімен реттеледі.
3. Рецензентке жазу үшін төменде берілген нысанды қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде пайдалану ұсынылады.

Пішінді жүктеп алу "Saryn журналы үшін рецензенттің пікірі"