SARYN

International peer-reviewed journal

Saryn журналы – «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бағыты бойынша өзекті
зерттеулерді, аударма материалдарын және академиялық мәтіндерге, музыкалық
альбомдарға, кинофильмдерге, көрмелерге және басқа да ғылым мен мәдениет
туындыларына шолуларды жариялауға бағытталған халықаралық ғылыми
рецензияланатын басылым.

Негізгі тақырып келесі бағыттарды қамтиды:

  • өнер тарихы және теориясы;
  • өнер философиясы;
  • музыкатану және этномузыкология;
  • деректану және өнертану тарихнамасының әдістемесі;
  • өнер және мәдениет саласындағы білім.

2023 жылы қарастырылатын Saryn шығарылымдарының тақырыптары:
1. Түркітілдес халықтар мәдениетіндегі дәстүрлі өнер
2. Еуразия өнеріндегі қазіргі тенденциялар
3. Еуразиялық кеңістіктегі мәдениеттердің өзара іс-қимылы
4. Мәдениет пен өнерді зерттеудегі өркениеттік тәсіл